woensdag 30 november 2016


DE GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN

Tjerk Hiddes de Vries

Toen de Admiraliteit zich in Harlingen vestigde, was dat een geweldige “boost” voor de stad. Vooraanstaande zeelui vestigden zich in de gemeente, waaronder Tjerk Hiddes de Vries. Hij betrok een woning aan de Lanen.

In 1666 sneuvelde de Vries in de strijd met de Engelsen en hij werd in Harlingen in de Dom van Almenum met veel plichtplegingen begraven.

Aan het einde van de 18e eeuw stond de Michaelkerk op instorten en werd het houden van kerkdiensten verboden. De oude koorkerk werd afgebroken, op de toren na, en vervangen door een kruiskerk.

Tijdens de sloop en de nieuwbouw zijn meerdere grafstenen van notabelen verdwenen. Ook het graf van admiraal Tjerk Hiddes de Vries is sinds die periode onvindbaar. Alleen op papier is de tekst bewaard gebleven, die zijn graf sierde.Grafschrift voor den Manhaften Heldt

Tjerk Hiddes de Vries

Admiraal van Vrieslandt, gesneuveldt in den

Engelschen oorlog, 1666Tjerk Hiddes, Admiraal van Vrieslands strijdb're vloot

Ligt in dit eerengraf, door landschaps last bedolven,

Nadat hij zeevenmaal heldhaftig voor zijn doodt

Der Britten dwingelandij gefnuikt had op de golven

dinsdag 29 november 2016

HARLINGENDE GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN
Kimswerd: HET ZWAARD VAN GRUTTE PIER
Grutte Pier Donia was in staat om met zijn zwaard, meerdere koppen tegelijkertijd van zijn tegenstanders af te hakken.
Het zwaard, toegeschreven aan Grutte Pier, dat in het Fries museum hangt, is 2.13 meter lang en weegt 6,6 kilo.
Het zwaard is een zogenaamde “Zweihander” en is waarschijnlijk in Solingen (Duitsland) gemaakt. Dit type zwaard kon alleen maar door specialisten worden gehanteerd.
In de periode dat Pier Donia leefde (rond 1500), werd de oorlog te land uitgevochten tussen “cohorten”. Dit waren in een vierkant opgestelde soldaten (12 bij 12 bijv.), die bewapend waren met pieken en hellebaarden.
Het kostte veel oefening om deze groepen als 1 man te laten opereren. De bedoeling was vijandelijke cohorten “onder de voet te lopen.” Lukte dit niet, dan werden de “Zweihander” ingezet. Dit waren gespecialiseerde zwaardvechters, die probeerden om een bres te slaan in de gelederen van de vijand. Deze vechtersbazen stonden in hoog aanzien omdat ze vaak de uitkomst van het gevecht bepaalden
Ontstond er een opening, dan konden depiekeniers toeslaan en de vijand op de vlucht jagen.
Van de naam van dit zwaard, is ook de uitdrukking “bijdehand” afgeleid.


Dit vermeende zwaard van Grutte Pier hangt tegenwoordig (anno 2008) in het te Leeuwarden. Ook in de ontmoetingsruimte van Pier Stee, het dorpshuis in zijn geboortedorp Kimswerd hangt 'het enige echte zwaard van Greate Pier'. Zijn helm wordt bewaard in het stadhuis van Sneek

maandag 28 november 2016


THUNDERBIRD https://youtu.be/Kb_8D0tuYkM

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Ik vond het al een schandalige zaak, dat sommige groepen patienten extra eigen bijdragen moesten betalen. Ben je afhankelijk van de GGZ, dan krijg je een eigen bijdrage op je bord geschoven van 200 euro en moet je betalen voor de psychiater en de deelname aan activiteiten. Velen houden het daarom voor gezien, met alle gevolgen van dien (zorgmijders, overlast e.d.) Nu de gemeenten deze zorg onder hun hoede hebben, is deze situatie onder hun hoede hebben, is dit alleen maar verergerd.
De gemeente Harlingen heeft de bijdragen met 5 (!) vermenigvuldigd. Waardoor Thuiszorg geen 12 maar 60 euro moet kosten, thuisbezoek van casemanagers kost de klant 75 euro per uur, een telefoontje kost 1 euro 20 per minuut! Zo kom je wel uit de kosten, maar een groep kwetsbare en “arme” stadgenoten zijn wel de dupe. Ook zij zien zich gedwongen om uit het systeem te stappen. Opnieuw met kwalijke gevolgen voor hun herstel en participatie.

Ik vind dat de gemeente Harlingen aan deze “uitbuiting” een einde moet maken en toegang tot de zorg laagdrempelig houdt. Geld mag hierbij geen struikelblok zijn. Nu is het prijskaartje buitensporig en staat niet in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten.

In afwachting van uw reactie.

Drs. Jan van den Hoff
voorzitter afdeling Harlingen
Verenigd Links

https://youtu.be/6Lnys8R2fXk
Ry Cooder & V.M. Batt - GANGES DELTA BLUES

ZOUTWINNING ONDER DE WADDENZEE MAG
De Wadden zee is een natuurgebied met een werelderfgoed status en door Nederlanders onlangs uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Ondanks dat heeft de Hoge Raad de bezwaren de Waddenvereniging e.a. Verworpen. Zij waren bang dat door bodemdaling en een stijgende zeespiegel de Ballastplaat, waar de ziutwinning plaats gaat vinden, zou inklinken en onder de golven verdwijnt. Tienduizenden vogels, die hier op hun trektocht fourageren, met name kanoeten, zouden hierdoor in de problemen komen.
Volgens de Hoge Raad zullen de gevolgen voor de natuur binnen de perken blijven. Frisia mag tot 2052 op die plek het zout wegzuigen.
De Waddenzee balanceert op de rand van de afgrond. Het is niet alleen de zoutwinning; deze komt bovenop de gaswinning, de garnalenvisserij, het opkweken van mossels, zand- en schelpenwinning, het oogsten van kokkels en oesters, gebruik als militair oefenterrein en een toenemende druk van het toerisme en recreatie, bijvoorbeeld door door cruise-schepen .
Dit zal in de toekomst alleen maar erger worden, als het economische rendement in de politiek de voorrang krijgt. In Groningen mag steeds minder gas worden gewonnen, maar de Waddenzee en de nabije Noordzee biedt een goed alternatief. Dit geldt ook voor viskwekerijen.
Er moet een einde komen aan de economische exploitatie van de Waddenzee onder de dekmantel van natuurgebied. We kunen daarbij een voorbeeld nemen aan Duitsland, waar de Waddenzee weer tot leven komt
Foto Reuters

zondag 27 november 2016

By 2020, two-thirds of wild animals will be gone. Life is being extinguished as fast as when the dinosaurs disappeared -- and it’s happening because humanity is taking a chainsaw to the tree of life.

Unless we stop this tragedy, the Earth’s delicate biodiversity could completely collapse, leaving our planet deathly silent and uninhabitable for humans. But there’s hope - top scientists are backing an ambitious plan to put half our planet under protection and restore harmony with our home.

Governments are meeting in days to discuss how we address the crisis. If we bring a resounding chorus of human voices behind the 50% plan, we can push governments to stop the next mass extinction.     


Aan dit proces doen we allemaal mee, als voorbeeld noem ik de bomenkap bij de Haak en de laconieke mededeling dat er geen herplant plaats zal vinden.
In het verleden was Friesland verdeeld in kleine percelen, weidegrond en landbouwgebied, die omringd werden door hagen van bomen, struiken en planten. Deze zijn in Noord-West Friesland allemaal verdwenen. Een geweldige klap voor vogels, vlinders, kleine zoogdieren en insecten. Het huidige landschapsbeeld is dat van een kaalgeslagen vlakte waar elk leven uit is verdwenen. Ik wil ervoor pleiten dat  Verenigd Links zich inzet voor verplichte herplant (1 gekapt, 3 geplaatst) en herstellen van het oude Friese landschap,(menselijk, diervriendelijk en plantaardig.) We moeten hiervoor steun zoeken bij andere partijen. Lang kunnen we hiermee niet wachten. Er is veel onwetendheid. Onlangs sprak ik een medewerker van de Bouwvereniging in Harlingen. Ik wees haar erop, dat de sloop en vernieuwbouw van Plan Zuid, ten koste was gegaan van alle bomen en er niets voor in de plaats was gekomen. Reactie: Het was haar nog niet opgevallen!
Op deze manier komt  de voorspelling, dat ons eco-systeem over een paar jaar in elkaar klapt, uit. Onze kinderen wacht een verarmde en barre toekomst. Groeten, Jan van den Hoff  
Scientists say we’re in the midst of the next great extinction, humanity is taking a chainsaw to the tree of life. But an ambitious new plan to protect 50% of our planet would heal our home, and governmenistts are about to meet to discuss the crisis. They will only deliver if they hear a giant chorus behind this plan. Add your name -- before our Earth falls silent:

Sign the petition

FIDEL CASTRO IS OVERLEDEN

donderdag 24 november 2016

woensdag 23 november 2016


OCCULT MYSTERY: THE KNIGHTS TEMPLAR
https://youtu.be/RucN0aei-D8
TEMPLARS LOST TREASURE https://youtu.be/gv9AyqfDbm8

PROMOTIE VAN HARLINGEN

HARLINGEN KENT 1000 MONUMENTEN

Cultuurhistorische waarden zijn in de gehele gemeente Harlingen te vinden. Het telt 513 rijksmonumenten, 89 gemeentelijke monumenten en meer dan 400 beeldbepalende panden. Hierdoor staat Harlingen in de top 20 van de gemeenten in Nederland, met het grootste aantal monumenten. Dit is, gelet op de geringe oppervlakte en aantal inwoners, zeer bijzonder te noemen.
In tegenstelling tot de moderne straten en wijken is in de oude kern de bebouwing verschillend. Elk pand wijkt af van de buurman en buurvrouw. Een lust voor het oog.

Maar hiernaast bezit Harlingen en de dorpen op het gebied van erfgoed nog veel meer. De stadskern is een beschermd stadsgezicht en en daarnaast vallen het Roodbaardplantsoen (Engelse Tuin), de terpen en kwelderwallen onder landschappelijke bescherming. Harlingen kent een gemeentemuseum en is de thuishaven van de “bruine vloot” en daarom al een bezoek waard. Varend erfgoed zogezegd. Maar er zijn ook nog onzichtbare schatten, die onder steen en klei bewaard liggen of verborgen zijn in de verhalen van de dorpen en de stad.

In de oude kern van Harlingen zijn een aantal clusters van monumenten aan te wijzen. Korte en Lange Kerkstraat, inclusief de “Dom”, de noordkant van de Zuiderhaven, de Voorstraat en de stegen en de Noorderhaven.
Deze laaste wil ik er uit lichten als voorbeeld hoe door een aantal eenvoudige aanpassingen het een pareltje kan worden; een wandeling met de kinderen waard., deze zoet-zout waterhaven bezit nog haar historische karakteristieken en is in zijn geheel als uniek voor Nederland te karakteriseren. Een toeristische trekpleister van jewelste, een magneet voor de bewoners van Harlingen en een economische “motor”.
Nu nog mist de Noorderhaven de noodzakelijke uitstraling om bovengenoemde doelen te realiseren.

Wat te doen?
  • de Noorderhaven kleur te geven; de diversiteit in panden leent zich dar uitstekend voor.
  • Accentuering architectonische details, die nu nog door een dikke laag witte verf worden verborgen (Stadhuis, Noorderke)
  • Een aantal panden kent fraaie bovenlichten en deze kunnen als voorbeeld dienen voor die panden, waar ze zijn verdwenen.
  • Gevelstenen en ornamenten woden vergeten (Hoorn des Overvloeds bijv,)
  • De Noorderhaven omtoveren in een historische Haven en niet in een haven voor particulieren. Maritieme activiteiten (Wereldkampioenschap wrikken!).
  • Noordelijk gedeelte autovrij. Antiekmarkt, plantjes markt e.d.

    Het beleid van de gemeente verplichtte tot voorheen dat panden in de stad en de “kattenluikjes” tussen huizen, groen en wit moesten worden geverfd. Gelukkig wordt dit beleid verruimd en biedt mogelijkheden om de Noorderhaven (en de andere delen van de stad) opnieuw in te kleuren, zodat hun schoonheid en uitstraling zichtbaar wordt.

dinsdag 22 november 2016


The name of Osama bin Laden, as the mastermind behind the 9/11 attack, was mentioned on the media 42 seconds after the second impact! Remarkably fast after the “surprise-attacks” in september 2001.

THE SEARCH FOR ARTHUR  https://youtu.be/T6N_Km8UDc4

WANDELEND NAAR ENGELAND

Zo'n 18.000 jaar geleden kwam er en einde aan de laatste ijstijd. Doordat er nog veel water was opgeslagen in de gletsjers en het zeeijs van de Noordpool was de zeespiegel tot wel 130 meter lager dan nu. Dit had tot gevolg dat de Noordzee geen zee was, maar een, dichtbevolkt, rivierenlandschap. De kustlijn liep van Oost-Engeland naar Jutland en de Oostzee, op wat meren en rivieren na, bestond nog niet. Rivieren als de Theems, de Schelde en de Rijn stroomden door het Engelse kanaal, de Elbe mondde uit in de Noordelijke Atlantische oceaan.

Afhankelijk van de klimaatomstandigheden had dit gebied “Doggerland” geheten een toendra-landschap, maar het kende ook periodes met uitbundige begroeiing, heuvelachtig met een parklandschap.

Doggerland is vernoemd naar de Doggersbank. Dogger is een oud Nederlands woord voor een vissersboot waarmee op kabeljauw (oud Nederlands: 'dogghe') gevist werd.

Vissers en onderzoekers hebben fossiele resten gevonden van mammoeten, reuzenherten, oerossen, elanden, paarden en everzwijnen. Bij Hoek van Holland is een fossiele hyenakeutel opgevist.

Doggerland werd ook door mensen bewoond. Er zijn resten gevonden van bewoning door Neanderthalers, die zo'n 40.000 jaar geleden verdwenen en later van mensen. Gedeeltelijke skeletten, maar ook wapens en gebruiksvoorwerpen. Tybrind Vig ligt langs de westkust van het Deense eiland Funen. De site ligt zo'n 250 meter van de huidige kust in een waterdiepte van 2 tot 3 meter. Men vond er resten van drie kano's, 14 versierde peddels, vishaken en vis-drietanden. Ook vond men een dubbel graf (moeder en kind) tussen de 6 en 5000 jaar oud.

Dit is een belangrijke periode. De stijgende zeespiegel maakte Doggerland onleefbaar en de nog resterende bewoonbare plekken werden getroffen door een tsunami. Oorzaak: een kolossale grondverschuiving ter hoogte van Noorwegen. Wat er nog aan menselijke bewoning resteerde werd weggevaagd. Maar de uittocht was daarvoor al begonnen. De bewoners van Doggerland zochten een veilig heenkomen.

Hier zou de oorsprong kunnen liggen van de mythe van Friso, die zijn onderdanen naar nieuwe, veilige gebieden leidde. De Nederlandse kust als nieuwe thuishaven lag voor de hand.

De nieuwkomers waren de eerste Friezen en ze kwamen uit het Noorden en waren verdreven door het stijgende water en de ondergang van Doggerland. Andere vluchtelingen zochten hun heil in Schotland en Engeland.

Het is opmerkelijk dat er grote overeenkomsten bestaan Oud-Fries en Oud-Engels. Dit wijst op een gemeenschappelijke oorsprong.

Doggerland.

http://www.vliz.be/docs/groterede/GR32_Noordzeebodem.pdf

zondag 20 november 2016

................MAITREYA-STATUE (INDIA)


CONNECT
Everything is interconnected and has a certain amount of significance. So do you. If you want it or not. It also means that you have a responsibility, you didn't ask for. So you think.


Without you knowing people, animals, plants are depending on you.
The world is waiting for your input.”
It manifests itself in the way, you commit yourself to it. If you ignore the weather, the weather will ignore you or will test you to draw your attention. If you ignore animals, you are likely to consume enormous amounts of junkfood and will die young. If you ignore plants, you will not see the beauty of them and the world will become a world of stone.
If you ignore people, thinking that you are Neo, the One, you slip into a so-called repitilian mindframe. The result is an way of life, dominated by immediately satisfaction, domination, hierarchy and violence. This again brings the need of armies, police and secret services to assure, that the Elite lives in the land of plenty.
The world we look at today seems to become overflown by this way of thinking. There are no morals or justice in a reptilian world, just the survival of the fittest and their offspring.
Our disconnectedness with nature, other energy levels and the cosmos keeps you down and makes you a apathic victim for the web woven by these alien forces. Alien meaning, not human. By control, poisoning mind and body and even assasination, they keep the world stabilized. This means for instance that billions are spend on warfare, while at the same time millions are starving to death in Somalia and Ethiopy. The operating armies, navies, airforces and inteligence can easily solve this problem. But they don't. In the eyes of the Elite the Earth is densily overpopulated. In 40 years this number, of about 7 billion people, will have doubled. It seems impossible to feed all those mouths and offer them a decent living.
On the Georgia Guidestones, the Stonehenge of the USA, it simply states, that the worldpopulation must be brought back to
500.000.000 people. The survivors have been selected already.
That last 20 years has just been a playground, including 9/11, and the worst has yet to come. At his moment bacteria and viruses are roaming the world in preparation of a pandemic. All of them produced, like the Aids-virus, in military laboratories all over the planet, The humane immune system is slowly broken down, due to vaccinations, ant-biotics, chemtrails and a bad diet. Terrorist attacks will multiply and the number of natural catastrofies will mount.


The solution for this doomscenario is simple.


CONNECT AND COMMIT
CLEARLY A
WEATHER
BALLOON
The Baptism of Christ by Aert de Gelder. I couldn't find the exact year of the painting, butthe artist lived from 1645-1727.

HARLINGER WANDELVERHALEN

DE ADMIRALITEIT; HARLINGEN MARINEHAVEN

Door de opstand tegen de Spaanse Overheersing (1568 – 1648, Tachtigjarige oorlog), ontstond vlak na het ontstaan van de Republiek der Zeven Provinciën de behoefte om op een aantal terreinen nauwer samen te werken. Dit betekende ook het handhaven van een militaire macht op zee. Ter bescherming tegen de Spanjaarden en ter bescherming van de handelsvloot. Dit leidde in eerste instantie tot het oprichten van een drietal Admiraliteiten: die van Zeeland, die van Zuid-Holland en die van Noord-Holland. Onder deze laatste vielen ook Groningen en Friesland. Omdat er discussies ontstonden over de inkomsten uit konvooien, veroveringen van Spaanse schepen en de verdeling ervan, werd op 6 maart 1596 besloten tot de oprichting van een Friese Admiraliteit.

Men moet zich voorstellen, dat zo'n college uit een groot aantal ambtenaren, regenten, bodes en klerken bestond. Verder beschikte de Admiraliteit over eigen panden, een scheepswerf en zelfs een gevangenis. Behalve Friesland, betaalde ook Groningen mee. Dit blijkt o.m. Uit het feit, dat regelmatig Groningers op belangrijke posten werden benoemd.

De Admiraliteit werd gevestigd in Dokkum, toen nog een zeehaven, maar verhuisde al snel (1645) naar Harlingen.

De Harlinger magistraten waren zeer blij met de komst en beloofde voor gepaste behuizing te zorgen. Men had de omvang echter onderschat. Niet alleen was er behoefte aan vergaderruimtes. Maar ook aan pakhuizen, onderkomens voor gevangenen en woningen voor dienstbodes. Ook moest er schepen worden gebouwd en uitgerust. Met enige dwang viel behalve een pand aan de Zuiderhaven (nu St. Hubertus), een pand aan de Noorderhaven en een aantal pakhuizen bij de Westerkerk (later afgebroken) onder het domein van de Admiraliteit. Tegenover het pand aan de Noorderhaven werd een scheepswerf gebouwd en ingericht.

Rond 1650 was de vloot ernstig verwaarloosd en besloot de Republiek om een groot aantal extra schepen te bouwen (ongeveer 180). In 1652 leverde de Friese Admiraliteit stipt op tijd 17 schepen af. Elk schip was tussen de 120 en 125 voet lang en tussen de 27 en 28 voet breed. De schepen werden bemand door 85 matrozen en 25 soldaten. De oorlogsbodems voerden tussen de 28 en 30 kanonnen. Een opmerkelijke prestatie.

Er ging ook wel eens iets mis.

Tegen het einde van de 18e eeuw besloot de Friese Admiraliteit twee linieschepen te bouwen, de Vriesland en de Stad en Lande, elk bewapend met 74 stukken geschut. De schepen werden veel te groot en konden de havenbruggen niet passeren en staken veel te diep voor de Buitenhaven. Een financiële ramp. De schepen werden in 1792 aan houthandelaren verkocht en ter plekke gesloopt.

In 1793, tijdens de Bataafse Republiek werden de Admiraliteiten van Nederland samengevoegd tot een centraal comité. De scheepswerf “Welgelegen” ging over in particuliere handen en verdween uiteindelijk uit de binnenstad.

Het laatste schip werd door de Friese Admiraliteit in 1789 te water gelaten, “de Syreene”, met twintig kanonnen. De dominerende rol van de Admiraliteit en de Nederlandse marine was uitgespeeld. In de Zeeslag van Kamperduin vochten nog enkele schepen van de voormalige Friese Admiraliteit mee; ditmaal onder de vlag van de Bataafse Republiek.

zaterdag 19 november 2016

FORBIDDEN ARCHEOLOGY https://youtu.be/-kjKWRXHT7k
2012: Rare 1792 penny sells for $1.15 million

Coin was auctioned off in Chicago

 
 
The front and back of a copper and silver 1792 experimental penny that sold at auction in Schaumburg, Ill. on Thursday, April 19, 2012. Officials with Heritage Auctions say Kevin Lipton of Beverly Hills, Calif., bought the penny on behalf of a group of unnamed investors for $1 million and must also pay the auction house's 15 percent commission. It was never actually put into circulation and only 14 examples of the coin are known to exist.

Heritage Auctions/AP

The front and back of a copper and silver 1792 experimental penny that sold at auction in Schaumburg, Ill. on Thursday, April 19, 2012. Officials with Heritage Auctions say Kevin Lipton of Beverly Hills, Calif., bought the penny on behalf of a group of unnamed investors for $1 million and must also pay the auction house's 15 percent commission. It was never actually put into circulation and only 14 examples of the coin are known to exist.

SCHAUMBURG, Ill. — When is a penny worth $1.15 million? When it is a rare experimental penny minted in 1792.
The unusual coin was auctioned off Thursday at the Renaissance Schaumburg Convention Center in suburban Chicago.
Officials with Heritage Auctions say Kevin Lipton of Beverly Hills, Calif., bought the penny on behalf of a group of unnamed investors. The winning bid was $1 million, but the investors also must pay the auction house’s 15 percent commission.
The coin is made from copper and incases a small plug of silver.
The silver was added to make the penny heavier, said Todd Imhof, executive vice president of Heritage Auctions. On one side of the coin, a depiction of Miss Liberty is ringed by the phrase “Liberty Parent of Science & Industry.” The back of the coin reads “United States of America One Cent.”
“After 200 years, we can only account for 14 of these,” said Imhof, who added that the penny was never actually put into circulation.
The same coin was last sold at a public auction in 1974, when it went for $105,000.
“It’s a real classic, one that’s rarely seen in such good condition,” Imhof said.
2012: India test launches nuclear-capable missile able to reach Chinese cities


 In this file photograph on January 26, 2012, an Agni-IV missile is displayed during the Republic Day parade in New Delhi.  India tested on April 19, 2012 a new long-range missile, the Agni V, capable of delivering a one-tonne nuclear warhead anywhere in regional military rival China, a defence source said.


2012: World’s first pregnant man splits from wife of 9 years  Thomas Beatie has given birth to 3 kids
 
 Thomas Beatie and his wife Nancy Beatie

Christopher Hunt/TB/Getty Images: Thomas Beatie and his wife Nancy Beatie

The world’s first pregnant man has split from his better half.
Thomas Beatie, the bearded transgendered man who gave birth to three children, has separated from his wife of nine years.
“Like all marriages, we have our ups and downs, and we’re going through a rough patch right now,” Beatie reveals during a taping of the TV show, “The Doctors.”
“At the moment, we’re separated.”
Beatie, 38, gained fame in 2007 when photos of him, pregnant and bearded, circulated around the world.
Beatie, who was born female, kept his reproductive organs when he had a sex change operation in 1998.
Beatie had been living in Bend, Ore., with his wife, Nancy, 49, and their three kids: daughter Susan and sons Austin and Jensen.
Death threats had forced the family to live in seclusion.
Since their split, Beatie has undergone a final female-to-male gender reassignment surgery, People magazine reported.
“Nancy hasn’t seen the new me yet,” Beatie says.


Read more: http://www.nydailynews.com/news/national/world-pregnant-man-splits-wife-9-years-article-1.1064527#ixzz1sZqcm2Ll
A holographic image of Tupac Shakur that stunned an audience at the Coachella Valley Music & Arts Festival in Indio, Calif. may make future appearances, according to industry sources.

Kevin Winter/Getty Images

A holographic image of Tupac Shakur that stunned an audience at the Coachella Valley Music & Arts Festival in Indio, Calif. may make future appearances, according to industry sources.

Tupac is still alive — or at least rap mogul Suge Knight thinks so.
Days after Tupac Shakur appeared in hologram form at a California concert, Knight suggested the rapper might just be in hiding.
“Nobody seen Tupac dead,” Knight told Los Angeles radio station 93.5 KDAY on Friday.
“Maybe the question is . . . Pac’s not really dead . . . Pac’s somewhere else.”
Knight was with Tupac when he was slain in a hail of bullets in Las Vegas in 1996. His killer has never been found.
Tupac was resurrected at the Coachella Music Festival on Sunday, performing via a high-definition 3-D holographic projection system.

TUPAC HOLOGRAM JUST THE BEGINNING? MICHAEL JACKSON MAY BE NEXT
TUPAC HITS STAGE AT COACHELLA WITH THE HELP OF 3-D TECHNOLOGY


Read more: http://www.nydailynews.com/entertainment/music-arts/tupac-alive-rap-mogul-suge-knight-article-1.1065298#ixzz1skZL7vfG
THIS WORLD CALLED HELL

You have to realise that this reality is hell. The world we live in is hell. Even if there is a Inner-earth, it has to be admitted: this world is as low as you can get. You were dumped here. Not out of your own choise, but as punishment. Punishment for sins, crimes and spiritual wickedness in former lives. You have only one chance, that is to become immortal and conquer death. It is your last chance to get back to the real world. But the curse of your penalty is that you forgot this. So you think that you are the centre of the universe and that you have the God-potential.

This is true.

But you have forgotten, what that means. The Gods and Goddesses, the fallen angels you encounter in this world are here for the same reason as you. Out of punismment. They are either crazy, violent and narcistic or all and more. This incrowd plays with you like you were a toy and you even seem to enjoy it. They are totally immoral and beyond saving. They know that they are stuck here forever and that makes them desperate, violent and unpredictable. But you accept it and even worship it.

Ignorance is the cause of all suffering, the Buddha said and he was right. But he neglected the fact that ignorance is a tool in the hands of the Elite, to maintain their power over us. And we are massaged in believing, that this is the best world to live in.

Which of cause it is not. This world is coming to an end and tremendous changes are coming. Why? Because prisonguards, our alien guardians, get tired of all the mess and all the noise, we people make and start cleaning the place. A kind of ethnic and ecological cleansing. The first signs of it are to be seen.

What's the essence of hell? It the abstenence of time. We live in an endless world, while thinking to be mortal. We are even programmed to believe, that this is the way things go. Which it is not. After dying you might wake up in cage, which also contains three hungry Comodo-dragons.